Gallring av sly i området mellan Dag Hammarskjölds väg och Ulleråkersvägen

Under hösten 2020 behöver vi gallra sly i området mellan Dag Hammarskjölds väg och Ulleråkersvägen.

Vi gallrar för att få en överblick av särskilt skyddsvärda träd i området. Utöver det har vi också markerat ut ungefärlig sträckning av blivande gator i området.

Arbetet är en del av vår fortsatta planering inför framtida utbyggnad av centrala Ulleråker.

Se karta över gallringsområdet

16 oktober 2020