Inventering för att kartlägga träden i Ulleråker

Syftet med inventeringen är att ta reda på hur träden mår och vilka av dem som är lämpliga att bevara.

Bjerking har genomfört en trädinventering i Ulleråker. Syftet med trädinventeringen är att ta reda på hur träden mår och vilka av dem som är lämpliga att bevara. Planen är att bevara så många träd som möjligt. 

Mer information kommer när inventeringen är klar och planerna för byggnation har kommit längre.

3 juli 2017