Konst i Ulleråker

Konsten är viktig i Ulleråker. Nu i dagarna kan du vara med på konstvandring och i slutet av augusti kommer en konstutställning ta plats i Hospitalträdgården.

Konstvandring i Ulleråker
Följ med på en konstvandring där du får veta mer om
Ulleråkers offentliga konst. Vi ses vid fontänen ”Solglimt” framför
Hospitalbyggnaden. Visningen pågår ca 45 minuter
7 Juli kl 14.00, max 20 personer
9 Juli kl 14.00,  max 20 personer

Anmäl dig på e-postadress offentligkonst@uppsala.se

 

Konstutställning
I sommar mellan den 21 augusti – 5 september kommer utomhusutställningen
Horisont Hospitalet ta plats i parken med verk av tio konstnärer. Utställningen arrangeras av Konstfrämjandet med stöd av Statens konstråd, folkrörelsernas konstfrämjande och kulturnämnden Uppsala kommun. 

Läs mer om utställningen på  Horisont Hospitalet — Konstfrämjandet Uppland (konstframjandet.se)

6 juli 2021