Markanvisning i Lyrikparken är klar

Kommunen har anvisat mark till 450 lägenheter i Lyrikparken. Det är fyra byggherrar som i dialog med kommunen tagit fram förslag på hur området intill parken med landmärket Vattentornet ska kunna bebyggas.

I bottenvåningarna på husen skapas utrymme för kommersiella lokaler för bland annat caféer, restauranger, kontor och butiker och även en förskola.

– Området kommer att få en spännande variation i form, höjd och materialval – för första gången i Uppsala byggs ett 11-våningshus i trä. Det blir attraktivt att bo i Lyrikparken med närheten till centrum och parken som är ett av Ulleråkers många gröna rum, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Utöver trähusen byggs moderna, fristående och lägre stadsparkhus. Ulleråker ska präglas av varierad byggnation, byggnader i olika höjder och utseenden. Det finns mycket forskning från olika delar av världen som visar att det krävs en mix av tillräcklig många människor på en plats för att skapa en levande stad, med utbud av bland annat handel och service.

- Att våga bygga högt och i trä minskar byggnadens avtryck och trä är ett material som Uppsala som klimatkommun vill se mer av när det byggs. Kvarteren kring Lyrikparken kommer bidra till en unik Ulleråker-mix av kontraster, variation och där nytt möter historia, säger Kristina Mårtensson, projektchef för Ulleråker.

Första byggstart väntas bli under 2018 efter att detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov har beviljats.

Uppsala kommun ställer höga krav på hållbart byggande i Ulleråker, både i själva byggprocessen med hållbara transporter, materialval och att de som sedan bor i husen enkelt och självklart kan leva miljövänligt och hållbart.

De bolag som fått markanvisning i Lyrikparken är Rikshem, Byggvesta, Småa och Hökerum bygg.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Kristina Mårtensson, projektledare Ulleråker
Telefon: 018-727 45 57
E-post: kristina.martensson@uppsala.se

Presskontakt

Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Läs om Lyrikparken och se byggherrarnas förslag

19 juni 2017