Namn på gator och kvarter i Ulleråker

Namngivningsnämnden har beslutat om nya namn i Ulleråker.

Kommunen har gjort en karta över gatorna och kvarteren som har fått namn. Allt eftersom nya kvarter och gator planeras och nya namn beslutas kommer kartan att uppdateras. 

 

Se namngivningskartan i större format (PDF, 74 KB)

13 juli 2017