Namnförslag i Ulleråker

Uppsala kommuns namngivningsnämnd bjuder in till medborgardialog om namnförslag på nya kvarters-, gatu-, torg- och parknamn i bostadsområdet.

Välkomna onsdag 27 april 17.30 - 19.30 i Medicinhistoriska museets hörsal, Eva Lagerwalls väg 8.

Antalet platser är begränsade.

Frågor och förslag skickas till: namngivningsnamnden@uppsala.se

1 april 2016