Reviderat planprogram för Ulleråker

Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott tar den 7 mars ställning till planprogrammet för Ulleråker.

Programmet har reviderats efter att man bland annat tagit in synpunkter från allmänhet och experter.

Beslut tas i plan- och byggnadsnämnden den 17 mars och i kommunstyrelsen den 6 april.

Läs utkastet till det reviderade planprogrammet (PDF, 7 MB) 

Bilagor:

Bilaga 1: Hållbarhetsbedömning (PDF, 6 MB)

Bilaga 2: Hållbar vattenmiljö (PDF, 3 MB)

Bilaga 3: Mobilitetsstrategi (PDF, 8 MB)

2 mars 2016