Nu röjer vi upp i Hospitalsträdgården

Under våren kommer röjningsarbeten att utföras i Hospitalsträdgården för att återskapa den öppna terasseringen och gångstigarna.

Hospitalsparken har under lång tid tillåtits att växa vilt. Det är vackert med grönska, men parkens uppbyggnad – och inte minst Hospitalet – döljs bakom trädtopparna.

Inom ett par veckor kommer Uppsala kommun att röja slänten nedanför Hospitalet och ta fram stigen som löper längs området. Mer arbete kommer att ske i parken under året, för att göra den mer tillgänglig, användbar och attraktiv för Uppsalaborna.

Studenter från SLU vid en tidigare röjning 2017. Foto: Roger Elg

8 mars 2019