Samråd av planprogram

Från 15 juni till 4 september pågår samråd av planprogrammet för Ulleråker.

Programmet utgör handlingen för den samrådsperiod med medborgardialog som kommer att pågå mellan 15 juni och 4 september. Du kan ta del av planprogrammet och lämna dina synpunkter på uppsala.se.

Läs handlingarna och tyck till om planprogram för Ulleråker

Dialogmöten för allmänheten kommer att hållas i Lundellska skolan 20 augusti 16.00-20.00 och 22 augusti 10.00-14.00.

5 juni 2015