Service i Ulleråkersområdet

Kommunen arbetar just nu intensivt med att få till stånd fortsatt service i Ulleråker efter det att Kronåsens livs stänger senast 31 maj.

Inför utbyggnaden av Rosendal måste en dagvattenledning dras genom Ulleråkersområdet. Ledningsdragningen är en förutsättning för utvecklingen av Rosendal, men hänger inte ihop med utbyggnaden av Ulleråker. Den naturliga sträckningen för vattenledningen är från Rosendal ner till dammarna vid Fyrisån över den plats där Kronåsens livs är placerad. Att dra ledningen vid sidan om Kronåsens livs skulle inverka på träd som är värdefulla naturvärden.

Kommunen har därför sagt upp Kronåsens livs hyreskontrakt. Parterna har fört en dialog under en tid, bland annat om alternativa placeringar, utan att hitta en gemensam lösning. En uppsägning följs alltid av ett medlingssammanträde i Hyresnämnden, så även i detta fall. Hyresnämnden gav ett medlingsförslag som både kommunen och Kronåsens livs godtog. Kronåsens livs har därmed möjlighet att hålla öppet till och med 31 maj.

Att tillhandahålla service till de boende i Ulleråker är en prioriterad fråga. Kommunen jobbar nu intensivt med att försöka lösa möjligheten till fortsatt service i området och återkommer med information om detta.

21 februari 2018