Service i Ulleråkersområdet

Kommunen arbetar just nu intensivt med att få till stånd fortsatt service i Ulleråker efter det att Kronåsens livs stänger senast 31 maj.

Inför utbyggnaden av Rosendal måste en vattenledning dras genom Ulleråkersområdet. Ledningen kommer senare även att anslutas till Ulleråker. Den naturliga sträckningen är från Rosendal via Ulleråker och ner till Fyrisån. På vägen dit passerar ledningen den plats där Kronåsens livs ligger idag. Att dra ledningen vid sidan om Kronåsens livs skulle påverka värdefulla naturvärden då fler träd skulle behöva tas ner. Uppsala kommun och Kronåsens Livs har haft en dialog utan att hitta en gemensam lösning, bland annat om annan placering av verksamheten. Därför har Uppsala kommun sagt upp Kronåsens livs hyreskontrakt. Kronåsens livs har möjlighet att hålla öppet till och med 31 maj. Kommunen har undersökt om själva byggnaden går att flytta men fått konstaterat att det inte är tekniskt möjligt utan att förstöra byggnaden. Därför kommer huset tyvärr att rivas.

Kommunen arbetar just nu intensivt med att få till fortsatt service i Ulleråker efter att Kronåsens livs stänger. Att erbjuda service i området är en prioriterad fråga. På kort sikt är ambitionen att erbjuda ett enklare utbud av livsmedel och någon form av försäljning av mat. På längre sikt är tanken att det ska finnas både livsmedelsbutik och restauranger i området.

21 februari 2018