Strömavbrott i Ulleråker i helgen

Under söndagen inträffade flera strömavbrott i Ulleråker. Problemen är avhjälpta och under 2020 byts Ulleråkers ledningsnät ut för att undvika framtida problem.

Felen som orsakade strömavbrotten uppstod inom den del av elnätet som Uppsala kommunen äger och driver. Felet resulterade i att ett reläskydd löste ut för jordfel och elen fick kopplas om. 

Orsaken till att Vattenfall inte ansvarar för en del av elnätet är historisk. Nätet byggdes när området hade egen elförsörjning och det kopplades i efterhand upp mot omvärlden. När Uppsala kommun köpte Ulleråkerområdet av dåvarande Landstinget ingick detta system. 

Under 2020 inleder Vattenfall arbetet med att ersätta gamla ledningar med nya och modernisera områdets elförsörjning. Målet är att så snart som möjligt ha ersatt befintliga ledningar mot nya och flytta över driften av systemet till Vattenfall. 

Åtgärder är genomförda efter strömavbrottet för att minska risken för nya problem med elnätet. 

13 januari 2020