Tävling om Åstråket lockade många studenter

Elfärja på Fyrisån, en linbana till Åsen och en badplats i anslutning till ån. Det är några av förslagen i tävlingen Idégeneratorn som i år hade temat hur Åstråket genom Ulleråker kan utvecklas på ett hållbart sätt. 29 studenter har deltagit och det är rekord för tävlingen. Vann gjorde förslaget ”Åstråket – där vatten föder rörelse”, som tagits fram av Anders Liss, Anna Ljungström och Sanna Börjesson.

Tävlingen arrangeras av Drivhuset och SLU Holding i samarbete med Ultuna Studentkår, föreningen för civilingenjörer i miljö- och vattenteknik (Wawe) och föreningen för energisystemteknologerna (ES).

Juryns motivering lyder: En övertygande pitch som med poetisk precision skapar en helhet av Åstråket. Förslaget väver elegant ihop vattnet som identitetsskapande element med ett attraktivt mobilitetspaket. Förslaget knyter Ulleråker till Uppsala, och bjuder in Uppsala till Ulleråker med den uttalade värdegrunden om ett Åstråk tillgängligt för alla.

Förslaget byggde på ett helhetskoncept för en synlig och ekologisk rening av dagvattnet från den nya stadsdelen, kombinerat med ett väl integrerat mobilitetspaket.

– Det unika med förslaget var helheten, och hur de olika komponenterna vägdes samman och understödde varandra. Men det var svårt att utse en vinnare, alla nio team som deltog hade spännande och innovativa förslag, säger Svante Guterstam, jurymedlem för projekt Ulleråker och Uppsala kommun.

Flera idéer var återkommande hos de olika teamen såsom linbana och synlig dagvattenhantering, men det fanns också de som stack ut, till exempel förslaget om en flytande swimmingpool i Fyrisån och att i Hospitalsparken anlägga ett sfäriskt vatten-Tom Tits.

– Jag är glad över det stora intresset för Ulleråker och imponerad av de kreativa, genomtänkta och hållbarhetssmarta förslagen. Vi hoppas att vi kan omsätta flera av idéerna i den fördjupade planeringen av Ulleråker och utvecklingen av årummet till ett vardagsrum för alla Uppsalabor, säger Kristina Mårtensson, projektchef för Ulleråker.

Projektet vill även fortsättningsvis upprätthålla kontakten med några av studenterna och ta vara på den glädje och det engagemang som uttrycktes för uppgiften.

Vinnaren utnämndes i samband med arbetsmarknadsmässan Ultuna Näringslivsdag och arrangerades av organisationen Drivhuset som hjälper studenter och nya entreprenörer att starta och driva företag.

21 november 2016