Tillfälligt buller och gatuavstängningar

Under april och maj kommer geotekniska undersökningar att göras i Ulleråker. Arbetet kan medföra visst buller under kortare perioder.

Undersökningarna kan även innebära tillfälliga avstängningar av det ena körfältet på vissa gator. Avstängningarna kommer att vara tydligt markerade med skyltar och i vissa fall med skyddsbil. De geotekniska undersökningarna görs för att man ska kunna planera hur grundläggning, schaktarbeten och vägöverbyggnader ska utformas.

6 april 2017