Träd avverkas för VA-ledning

Under vecka 41 påbörjas avverkningsarbeten inför anläggning av en ny VA-ledning genom Ulleråker. Den första etappen av arbetet sker norr om bostadsrättsföreningen Lindparken, i den östra delen av kartan nedan. 

Läs mer om ledningen som ska förse Rosendal och Ulleråker med dricksvatten och avlopp på Uppsala vattens webbplats.

5 oktober 2018