Arbetet fortsätter efter uppehåll

Länsstyrelsen ger klartecken för fortsatt avverkning av träd för att ge plats åt nya bostäder i Ulleråker. Arbetet stoppades tidigare efter fynd av den rödlistade Cinnoberbaggen. Men efter inventeringar återupptas nu alltså avverkningen. 

Uppsala kommun planerar byggande av fler bostäder i Ulleråker. Arbetet med att fälla träd för att ge plats åt bebyggelsen stoppades av kommunen den 1 mars efter att privatpersoner rapporterat fynd av den rödlistade Cinnoberbaggen. 

Sedan dess har inventeringar av varje enskilt träd gjorts och länsstyrelsen beslutade den 21 mars att avverkningarna kan återupptas. Dock undantas en asp, i vilken bedöms kunna finnas Cinnoberbagge. Arbetet kommer även fortsättningsvis att ske i tät kontakt med länsstyrelsen.  

25 mars 2022