Uppdatering om arbeten på Emmy Rappes väg

Emmy Rappes väg är avstängd till och med juni 2019. Orsaken är arbetet med VA-ledningen genom Ulleråker.

Det svartmarkerade området på bilden är de avstängda delarna av Emmy Rappes väg. Trafiken leds om via det rödmarkerade området på Ulleråkersvägen. Läs mer om Uppsala vattens arbete på deras webbsida. 

12 mars 2019