Uppdatering om arbeten på Emmy Rappes väg

Emmy Rappes väg är avstängd till och med juni 2019. Orsaken är arbetet med VA-ledningen genom Ulleråker.

Det svartmarkerade området på bilden är de avstängda delarna av Emmy Rappes väg. Trafiken leds om via det rödmarkerade området på Ulleråkersvägen. 

12 mars 2019