Valborgsfirande inställt - midsommar på banan

Årets Valborgsfirande har ställts in i hela Uppsala på grund av det tillfälliga förbudet mot folksamlingar på över 50 personer. Det betyder att den planerade majbrasan i Hospitalsträdgården också ställs in.

I Hospitalsträdgården nära Fyrisån står en stor rishög. Den består av material från gallring och beskärning i området, som nu allt mer får tillbaka de parkkvaliteter det hade förr. 

Högen var förstås en blivande majeld som skulle tändas till både vårtal och eldshow. Tråkigt nog har vi varit tvungna att ställa in den, men vi hoppas att kunna erbjuda majbrasa ett annat år. 

Vi fortsätter dock att planera för midsommarfirande - precis som förra året med möjlighet till drop-in-vigslar. 

3 april 2020