Välkommen till informationsmöte om planprogrammet för Ulleråker

Den 8 mars anordnar Uppsala kommun ett informationsmöte för att presentera en sammanställning av de synpunkter som kommit in under samrådet och förslag till ändringar i planprogrammet.

Under perioden 15 juni till 4 september 2015 var Ulleråkers planprogram öppet för samråd och kommunen fick in många synpunkter. Nu kan vi presentera en sammanställning av dessa, vilka förslag till förändringar samrådet har resulterat i och hur vi arbetat vidare med de övergripande frågorna.

Under kvällen berättar Erik Pelling (S), kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden, om innehållet i det reviderade planprogrammet och om vad som händer framöver. Även projektledningen från Uppsala kommun kommer vara på plats för att svara på dina frågor.

Datum: 8 mars
Tid: 18.00–20.00
Plats: Emmy Rappes väg 7

24 februari 2016