Nu startar samråd för Malma

Uppsala Akademiförvaltning har fått ett positivt beslut om samråd av Plan- och byggnadsnämnden för planförslaget i Malma. Detaljplan för Valsätra 1:9 och 1:4, södra delen är ute på samråd mellan 15 september och 27 oktober. En samrådsträff kommer hållas 25 september mellan klockan 16:00 och 19:00 i Valsätraskolans matsal.

Du kan läsa mer om detta på www.uppsala.se/valsatra-19-14 där också en inspelad presentation om projektet finns att ta del av. 

15 september 2023