Ultunaområdet

Projektet omfattar delar av planområdet för "Fördjupad översiktsplan för Södra staden" som godkändes 2018. Projektområdet består av delprojekten norra, centrala och södra Ultuna, norra Sunnersta, en del av Bäcklösa samt Malma (som är en del av Valsätra). I området är målsättningen att vi ska utveckla 6000 nya bostäder, 4000–6000 arbetsplatser, allmän plats och offentlig service fram till år 2050.

Den nya stadsdelen ska utvecklas ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart, vara en attraktiv miljö att besöka, bo och arbeta i samt bidra till att uppfylla visionen för Södra staden.

Tillsammans med markägarna SLU, Uppsala Akademiförvaltning och Akademiska hus kommer området att utvecklas etappvis under de närmaste 25 åren.