Var med och påverka utvecklingen av Norra Sunnersta

I dagarna kommer Uppsala Akademiförvaltning att skicka ut en inbjudan till att delta i utvecklingen av Norra Sunnersta. Det är det första steget i samverkansprocessen för att skapa framtidens Norra Sunnersta.

Uppsala Akademiförvaltning äger marken och är de som utvecklar området i samarbete med Uppsala kommun. Utvecklingsarbetet startade med en digital enkät med frågor om framtidens Norra Sunnersta. Inbjudan med länk till enkäten skickades ut till ett större antal hushåll i området kring den 27 februari och enkäten var öppen till den 13 mars.

Resultatet presenteras på deras hemsida och där finns också information om nästa steg i dialogarbetet.

Mer information om detta finns på Uppsala Akademiförvaltnings hemsida. Länk

 

16 mars 2023