Kom och träffa oss och prata om utvecklingen av Uppsala C

Den 21-22 maj har du möjlighet att träffa representanter från Uppsala kommun, Region Uppsala och Trafikverket på Uppsala C för att prata om utvecklingen av stationsområdet.

Kom och ställ dina frågor kring resande, framtidens stationshus, de nya järnvägsspåren med mera. Vi kommer finnas på plats på stationsområdet 07.30-10.00 och 15.00-17.00 under de båda dagarna.

Möjlighet att tycka till under samråd

Under de kommande åren planerar vi även gå ut på samråd med detaljplaner som berör utvecklingen av stationsområdet. I samband med det har du också möjlighet att tycka till kring de planer som finns. Mer information kring de samråden kommer längre fram.

26 april 2024