Uppsala C

När två nya järnvägsspår ska dras till Uppsala behöver Uppsala centralstation utvecklas. Den vackra stationen ska bevaras men det ska även skapas plats för fler tåg, avgångar och möjligheter att resa hållbart. Och mer plats för handel, service och upplevelser.

UppsalaC_visionsbild_webb.jpgVisionsbild över stationsområdet sett från Stadshusgatan. Illustration av C. F. Møller Architects.

Utveckling i takt med invånarnas behov

Stockholm-Uppsala är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Här väljer människor att bo, verka och leva. Regionen har stor betydelse för Sveriges ekonomiska välstånd. Att bygga ut Ostkustbanan till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm är en viktig åtgärd för fortsatt och hållbar tillväxt. Uppsala C behöver utvecklas i samspel med Ostkustbanan, en ny station söder om Bergsbrunna, godsanläggningar och det lokala transportsystemet. Samtidigt ska möjligheterna till att utveckla områden omkring stationen tas tillvara. Uppsala C ska helt enkelt göra det enklare för alla människor att bo, besöka, jobba, studera eller starta företag i Uppsala.

 

Aktuellt

 • Tunnel föreslås under järnvägen mellan Kungsängen och Främre Boländerna

  När Uppsala kommun planerar för fyra järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala behöver området nära Uppsala Centralstation utvecklas. Bland annat föreslås en tunnel mellan Kungsgatan och Björkgatan eftersom ...
  21 oktober 2022
 • Så ska Uppsala C utvecklas – delta i kommande dialoger

  Under våren 2023 kommer du ha möjlighet att tycka till om utvecklingen av Uppsala C. Men redan nu kan du läsa om hur vi planerar att skala upp och utveckla stationsområdet.
  9 september 2022
 • Stora planer för centralstationens utveckling

  Tidigare i veckan presenterade kommunen utvecklingsplanen för Uppsala central. Planen beskriver övergripande hur området i och i närheten av Uppsala C kommer att byggas om, med anledning av de två nya ...
  25 maj 2022
 • Nya Uppsala C får fler spår

  Nya Uppsala centralstation kommer att breddas och få fler spår. Det stod klart när Trafikverket presenterade sitt beslut på fredagen. Det kommer att innebära korta gångavstånd mellan plattformar och ...
  18 februari 2022
Se fler