Uppsala C

När två nya järnvägsspår ska dras till Uppsala behöver Uppsala centralstation utvecklas. Den vackra stationen ska bevaras men det ska även skapas plats för fler tåg, avgångar och möjligheter att resa hållbart. Och mer plats för handel, service och upplevelser.

Uppsala C stationsområde_webb.jpgVy över stationsområdet vid Uppsala C. Foto: Ana Vera Burin-Batara.

Utveckling i takt med invånarnas behov

Befolkningen i Uppsala ökar och tillväxten i näringslivet är stark. Uppsala är en del av en större och snabbt växande arbetsmarknadsregion i Stockholm-Mälardalen, vilket driver på behovet av nya bostäder och platser för verksamheter. Uppsala C behöver utvecklas i samspel med Ostkustbanan, en ny station söder om Bergsbrunna, godsanläggningar och det lokala transportsystemet. Samtidigt ska möjligheterna till att utveckla områden omkring stationen tas tillvara. Uppsala C ska helt enkelt göra det enklare för alla människor att bo, besöka, jobba, studera eller starta företag i Uppsala.

Framtidens trygga och inspirerande mötesplats

I augusti 2018 tecknade Uppsala kommun, Trafikverket, Region Uppsala och Jernhusen en avsiktsförklaring med en gemensam målbild för den långsiktiga utvecklingen av Uppsala C. Tillsammans med fastighetsägare, näringsliv och myndigheter tar vi ett helhetsgrepp kring vidareutvecklingen av området.

Uppsala C ska vara en trygg mötesplats som erbjuder inspirerande upplevelser. Här ska man kunna träffa sina vänner, äta gott och shoppa. Fler ska ges möjlighet att resa hållbart och det innebär även att fler ska kunna ta cykeln till och från sina tågresor. Uppsala C ska främja innovativa mobilitetslösningar för att nå våra klimatmål och samtidigt vara en levande plats för alla.

Området som påverkas mest vid utvecklingen av Uppsala C

Den blå markeringen visar det närområde som troligen kommer påverkas när två nya järnvägsspår dras och ett nytt stationsområde tar form. Den blå streckade markeringen visar det område som utbyggnaden av Uppsala C med stor sannolikhet kommer påverka extra mycket, bland annat genom att busslinjer och cykelstråk förändras samt att nya fastigheter för kontor och handel växer fram.

Se kartbilden i större formatKarta-området_liten.jpg

Aktuellt

  • Tyck till om Uppsalas järnvägsstationer

    Från och med 13 oktober kan du lämna synpunkter kring hur Uppsala C och en ny järnvägsstation söder om Bergsbrunna ska utformas. Det är Trafikverket som går ut med ett tidigt samråd kring utformningen ...
    13 oktober 2021
Se fler