Rapport från medborgardialog

Läs rapporten om vad ni medborgare tycker om Uppsalas centrum.

Under våren 2014 bad vi er medborgare berätta vad som var bra och vad som kunde bli bättre med Uppsalas centrum . Läs mer i rapporten Mitt centrum. (PDF, 772 KB)

26 juni 2015