Green line – ett grönt stråk genom innerstan

Vi kallar det ”Green line”, stråket som går söder om centrum mellan Fyrisån och Uppsala stationsområde. Stråket ska utvecklas och kommer att erbjuda en grönskande vandring genom staden, kulturen och historien.

Kungsängstorg ska få mer grönska i framtiden.

Var med och påverka hur stråket ska utvecklas

Hur vill du att Kungsängstorg och Hamnesplanaden ska utvecklas i framtiden? Här kan du ta del av skissförslag till utvecklingen, lämna synpunkter på skisserna och berätta vad du tycker är viktigt när platsen utvecklas. Här kan du också se vad andra har tyckt. Syftet med dialogen är att undersöka platsens möjligheter som underlag för planering och beslut. Det tar max fem minuter att svara på enkäten. Vi behöver få ditt svar senast 12 november. Tack för att du bidrar!

Ta del av skisserna över hur Kungsängstorg och Hamnesplanaden kan utvecklas

Sista dag att svara på enkäten var 12 november.

Mer promenadvänligt, grönare och trevligare

I området söder om centrum pågår en större stadsutveckling som har stor påverkan på allmän platsmark. Det ger möjligheter att skapa ett unikt stråk för gående i öst-västlig riktning mellan järnvägen och Fyrisån. Det hjälper även innerstaden att växa söderut mot Kungsängen. Området ska bli mer promenadvänligt, grönare och en trevligare mötesplats. Visionen är en grön oas med sittplatser, konst och många fina ytor att vistas på. 

Längs det gröna promenadstråket kommer man att kunna:

  • njuta av vatten, sol och vind vid Fyrisån, nere vid Hamnplan
  • uppleva fina planteringar med blomsterprakt i en ny park längs Hamnesplanaden
  • slå sig ner vid bord under ett skuggande trädtak på Kungsägstorg och fortsätta förbi frodiga regnbäddar på Samaritergränd
  • gå en promenad som erbjuder både lugn och aktivitet, upplevelser av grönska, kultur och folkliv året runt.

Fyra delområden 

Arbetet med Green line omfattar fyra delområden:

Stråket byggs ut i etapper, i takt med den pågående stadsutvecklingen. Det kommer att finnas bostäder, kontor, affärer och kaféer längs stråket. Det beräknas bli klart år 2027-2028.

Samaritergränd. 

Namnet Green line

Green line är ett lekfullt arbetsnamn på projektet, med inspiration från High Line Park i New York. Stråket omfattar flera delar med en ny park, befintliga och ombyggda torg och gator, och kommer inte att ha något formellt namn.

Uppdaterad: