Konst längs Paradgatan

Under 2015–2016 installerades Erik Krikortz konstverk Souvenir längs Uppsalas blivande paradgata, ett stadsförnyelseprojekt från Carolina Rediviva till Vaksala torg.

Konstverket består av två verk

  • Väggmålning, Berlin på markvärmecentralen i Carolinabacken
  • Gatstenar, Warszawa i korsningen mellan Drottinggatan och Nedre Slottsgatan.

Konstverken bjuder in till olika reflektioner kring frågor om mångfald, migration, demokratiska processer och om vad ordet parad har inneburit genom tiderna. På så sätt ska konstverkens historik resonera med vår samtid. 

Uppdaterad: