Över 200 personer svarade på vykortsenkäten

Tack för alla svar vi fått på vykortsenkäten! Den hjälper oss att göra val kring torget som så många som möjligt kan trivas med. Vi har fått in synpunkter och förslag från 205 personer. Många vill se ett torg som är grönt, lugnt och där det finns möjlighet att handla, ta en fika eller äta en bit mat.

vad vill du göra på torget.jpg

Den vykortsenkät som vi skickade ut i januari 2021 har vi nu sammanställt. Majoriteten av er som har svarat på enkäten önskar sig ett torg som känns:

 • grönt (160 personer),
 • lugnt (120 personer) och
 • retro (55 personer).

De vanligaste önskemålen om saker ni uppgett att ni vill kunna göra på torget är att:

 • handla (133 personer),
 • fika (95 personer),
 • sitta/vila (79 personer) och
 • mötas (66 personer)

Flera av er har passat på att även skicka med fritextsvar under frågan ”Andra tankar – Finns det något som du skulle vilja göra i Ekeby som du inte kan göra här idag?”. Här har bland annat följande önskemål kommit in:

 • möjlighet att gå på ett fik eller café (27 personer),
 • behålla möjligheten till att handla mat på platsen (20 personer).
 • möjlighet att gå på restaurang (19 personer)
 • möjlighet att handla på ett bageri (8 personer).

Vi har också fått in synpunkter i enkäten som uttrycker att kvarterets planerade nya byggnadshöjder är för höga (53 personer). Av dessa 53 personer har 15 uttryckt att de inte vill ha varken ett nytt torg eller höghus i området.

Läs mer om riktlinjerna för bland annat höjder i Hindsgalv här.

Vi tackar även för dessa synpunkter och vill gärna förtydliga att det ännu inte finns ett färdigt förslag för områdets utveckling. Förslaget kommer att tas fram till samrådet och det är först då som det finns möjlighet att tycka till och lämna synpunkter om utvecklingen av området.

Läs mer om hur och när du kan påverka i dialogplanen för Hindsgavl. (PDF, 2 MB)

Vi har skickat era förslag om vad som önskas i området till Genova som är de som äger marken och ansvarar för ombyggnaden. De kommer att undersöka hur och om man kan tillgodose några av era önskemål.

En sammanställning av hela vykortsenkäten hittar du här. (PDF, 56 KB)

15 april 2021