Planuppdrag och riktlinjer för planläggningen av Hindsgavl

För att utveckla närservicen och torget i kvarteret Hindsgavl behöver området utvecklas med fler bostäder. Dessutom är Ekeby och Hindsgavl är ett område som vi ser att många skulle trivas i med närheten till stadskärnan och goda kommunikationer. Ett förslag kommer att tas fram till samrådet och då kan du som bor här idag tycka till. Vi har förstått att riktlinjerna för planprocessen inte har varit helt tydligt för alla, därför beskriver vi det i korthet nedan.

Hindgavl Flogsta.png

Tidig illustration i form av en volymskiss. Dinelljohansson med Genova. 

Riktlinjerna togs fram år 2019 och innebär i korthet följande (samtliga riktlinjer finner du i planuppdraget som vi länkar till nedan):

  • Stärka närserviceservice
  • Bygga ett bostadshus med högst fem våningar från gatunivån. Delar av fastigheten föreslås bli något lägre, fyra våningar.
  • Livsmedelsbutiken som ligger här idag, föreslår vi ska vara kvar och få möjlighet att utveckla sina lokaler så de blir mer moderna och kan få ett ökat utbud.
  • Vi vill också utveckla ett nytt torg som blir mer tillgängligt än det som finns idag. Här vill vi ta hänsyn till de förslag som boende har kommit in med. Det finns flera möjligheter här. Läs mer om boendes förslag i den enkät som gjordes i början av år 2021. (länk till ovan artikel)
  • Vi vill att det nya som ska byggas ska anpassas till området idag och ha en hög arkitektonisk kvalitet. Vi vill alltså att byggaktören ska inspireras av de färger, form, fasad och tak som finns här idag och bygga på ett sätt som gör att huset passar in i miljön runt omkring.
  • Stommen av huset vill vi uppmuntra till att den byggs i trä eftersom de gynnar miljön mer än exempelvis betong.
  • Vi vill att det ska vara lätt att gå och cykla hit. Därför ska det bland annat finnas en bra cykelparkering vid butiken och låga nivåskillnader som gör det lätt att ta sig fram till butiken.

karta-Hindsgavl-webb.jpg

Bild över kvarteret Hindsgavl ovan.

Illustration över möjlig bebyggelse i Ekeby/Hindsgavl.

Bild: Illustration över möjlig bebyggelse i Ekeby/Hindsgavl. Bilden är gjord av Genova/Dinelljohansson. Jämför denna bild med hur kvarteret ser ut idag på bilden nedan.

Bild: Denna bild är tagen före utvecklingen av Hindsgavl ur samma perspektiv som illustrationen ovan. Bilden visar en livsmedelsbutik med träd, asfalterad yta och gångstråk.

Läs samtliga riktlinjer i planuppdraget för Hindsgavl som Plan- och byggnadsnämnden har godkänt. (PDF, 2 MB)

Så tas en detaljplan fram - uppsala.se

Uppdaterad: