Du kan också påverka i dialogkartan

I det samråd som nu pågår kan du tycka till om detaljplaneförslaget. Vi har också en dialogkarta där du kan tydliggöra dina synpunkter som du lämnar i samrådsprocessen. Här kan du också tycka till om mer än det som detaljplanen reglerar. Till exempel färger på hus och hur torget kommer att se ut.

Bild_dialogkarta_Hindsgavl.png

Bild: Visar hur dialogkartan ser ut på webbsidan. Här kan du tycka till om torget till exempel. 

Vi ville ge er Ekebybor möjlighet att tycka till lite extra om detaljerna som ni kommer att ha i er närmiljö och göra det möjligt att förtydliga era synpunkter som ni lämnar i samrådsprocessen. Därför tog vi och fastighetsägaren fram en dialogkarta där det är enkelt att beskriva direkt i bilder och kartor hur du vill ha det.

Vissa detaljer som du kan tycka till om i dialogkartan är inte en del av detaljplanen, men är ändå sådant som byggherren och kommunen måste besluta om innan byggnationen kan dra igång. Därför vill vi veta vad du tycker även om dessa detaljer.

Vi håller dialogkartan öppen till 22 oktober, så passa på att ge din bild av hur det ska bli.

Här i den digitala dialogkartan kan du tycka till om detaljplanen och om andra detaljer som berör Hindsgavl.

För att ha rätt att överklaga - ge dina synpunkter skriftligen i samrådsprocessen

Du som vill påverka detaljplaneförslaget och dessutom säkra din överklaganderätt i detaljplaneprocessen, behöver göra det skriftligen i samrådsprocessen som pågår fram till 22 oktober 2021. Om du enbart lämnar synpunkter i den digitala dialogkartan har du alltså inte rätt att överklaga i detaljplaneprocessen. 

Mer om hur du säkrar din rätt att överklaga genom att tycka till i samrådsprocessen.

 

 

23 september 2021