Nu finns en skiss på torg och del av park

De närboende i Hindsgavl/Ekeby som berättat om hur de vill ha det nya torget har fått stort inflytande. Vi har nu tagit fram en skiss på torget och en del av Frederiksbergsparken som vi också kommer att göra om. Det blir stort fokus på lugn, grönt och retro.

Utifrån den vykortsankät som gjordes i början av 2021 har vi skissat fram en idé på hur torg och en del av Frederiksbergsparken skulle kunna utvecklas. De många önskemål som kom in, gick inte att få till på bara torgytan. Därför valde vi att också utveckla en del av Frederiksbergsparken.

Du får gärna berätta vad du tycker om skissen senast den 22 oktober i vår digitala dialogkarta som du hittar här.

Illustration över det planerade torget och parken i Hindsgavl.

Bild: Illustration på torget och parken i Hinsdgavl som visar gröna och lungna ytor av olika slag.
På denna affisch kan du se detaljerna i illustrationen och få bildtexter som förklarar vad som visas i bild. (PDF, 5 MB)

Många olika funktioner

Vi vill att torgets ska kännas retro och knyta an till Ekebys rika historia. Småskalighet, detaljrikedom och robusta material ska prägla platsen. Torget och en del av Frederiksbergsparken knyts ihop och är tänkta att bli Ekebybornas nya vardagsrum.

Vi planerar att ha marksten på marken för att binda ihop torgets alla delar. Markstenen kompletteras sedan av olika accenter och blickfång. Längs fasaden är det tänkt att finnas utrymme för uteserveringar och sittgrupper.

Påminna om Ekeby-keramik

I mitten på torget är det tänkt att vi ska anlägga en ”matta” av sten i avvikande färg och material, i ett mönster som minner om klassisk Uppsala Ekeby-keramik. Här kommer också torgets möblering, planteringar sittplatser, cykelställ och belysning att finnas. Det ger ett ’rum i rummet’ där man kan välja om man vill sitta för sig själv eller tillsammans med andra. Uppsala Ekeby-keramiken är även inspirationen till sittpuffar i blågröna toner som får en jämn spridning på torg och i park. Mitt på torget och i anslutning till butiksentrén är det tänkt att det också  ska finnas utrymme för tillfällig torghandel.

Grönt och skugga

Rejäla planteringar med klassiska äldre trädgårdsväxter, som buskrosor och blommande fruktträd, planeras att skänka skugga och svalka varma sommardagar. Planteringarna återkommer även i parken som på så vis kopplas samman med torget. Torg och park är båda delar av det stora sammanhängande stråk som binder samman Ekeby och genom att länka ihop de två platserna kan de stärka varandra. Torgets nuvarande konstverk ”prinsessan från Ur”, kommer att restaureras och ges en ny placering på den allmänna platsen, i samråd med verkets konstnär.

Se resultatet av enkäten som ligger till grund för skissen.

 

23 september 2021