Tyck till om samrådsmötet för Hindsgavl

Vi är nyfikna på vad du tyckte om det digitala samrådsmötet för kvarteret Hindsgavl i Ekeby den 20 september. Därför ber vi dig som var med att svara på några frågor. Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Samrådsmötet den 20 september för kvarteret Hindsgavl i Ekeby genomfördes digitalt för att minska risken för smittspridning av covid-19. Var du med på detta möte, vill vi gärna höra hur du upplevde det. 

Till utvärderingen av samrådsmötet 20 september.

Här kan du lämna synpunkter på samrådsförslaget eller ta del av planförslagshandlingarna.

 

24 september 2021