Avbrutet arbete med detaljplanen för Eriksberg 1:4 och 4:1

22 november fattade plan- och byggnadsnämnden beslut om att avbryta arbetet med detaljplanen för Eriksberg 1:4 och 4:1.

Planarbetet utredde möjligheten att bygga fler bostäder inom fastigheten Eriksberg 4:1, som ägs av Rikshem AB, samt en del av den kommunägda fastigheten Eriksberg 1:4. Planarbetet avbryts eftersom det i nuläget inte är aktuellt att genomföra planläggningen utifrån de riktlinjer som beskrivs i planuppdraget. Vi bedömer att en möjlig utveckling inte ryms inom den första etappen av hela Eriksbergs utveckling, vilken beskrivs i Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen.

Läs tjänsteskrivelse (PDF, 607 KB) 

Läs beslut om avbrytande av planarbetet (PDF, 411 KB)

12 december 2018