Detaljplanen för Glimmerns förskola antagen

Den 24 januari beslutade plan- och byggnadsnämnden att anta detaljplanen för Glimmerns förskola.

Syftet med detaljplanen är att ändra hur marken kan användas. Ändringarna gör det möjligt för det kommunala bolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB att äga och bygga på den mark de köpte när bolaget bildades.

Syftet är också att förskolan på lång sikt ska kunna växa och rymma fler förskolebarn. Bland annat blir det möjligt att bygga en förskola i två våningar och en större förskolegård. 

Läs beslutet

5 februari 2018