Samråd – planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

Uppsala kommun planerar för att hela Uppsala ska kunna växa med 135 000 fler invånare till år 2050. För att det ska vara möjligt måste hela staden växa. Eriksberg är ett av flera områden med potential för att bygga fler bostäder.

Därför har kommunen tagit fram ett förslag till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen.

Från 15 december 2016 till 15 mars 2017 är förslaget ute för samråd. Det innebär att alla som vill har möjlighet att tycka till om programförslaget. När samrådsperioden är slut ska kommunen bearbeta alla synpunkter som har kommit in. Därefter reviderar kommunen förslaget innan det färdiga planprogrammet kan godkännas av plan- och byggnadsnämnden. Planen är att planprogrammet ska godkännas under våren. 

Läs planprogrammet och lämna dina synpunkter

Samrådsmöte med öppet hus

Välkommen till samrådsmöte om förslaget till planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen. Här har du möjlighet att ställa frågor och prata med kommunens tjänstemän och politiker. Det är öppet hus, så kom när det passar dig. Om du vill höra en sammanfattning av förslaget kommer vi ha tre korta återkommande informationsföreläsningar under mötet.

När: 23 januari, 16.00–20.30
Var: Eriksbergsskolans aula och matsal
Informationsföreläsningar: 16.30, 18.00 och 19.30

 

15 december 2016