Samrådstiden för planprogrammet förlängs

Kommunen har beslutat att förlänga samrådstiden för förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen till 15 mars.

Att tiden utökas beror dels på det stora engagemang som finns för områdets utveckling, men även planprogrammets komplexitet.

Läs mer om förslaget till planprogram och lämna synpunkter

10 februari 2017