Planering för gatu- och järnvägsutbyggnad

Trafikverkets järnvägsplanering för fyra spår mellan Uppsala och Stockholm pågår. Byggnation bedöms kunna starta tidigast år 2026.

ima207199[1200x675].jpg

I samband med det finns förutsättningar för en planskild gatuförbindelse mellan Främre Boländerna och Kungsängen. Vi planerar för en möjlig ny gata från Björkgatan till Kungsgatan via en tunnel under järnvägen. Det kommer i sin tur leda till att strukturen i närområdet förändras. Samtidigt förbättras kommunikationer på tvären så att det blir enklare att ta sig fram trots järnvägsspåren. En byggnation av ny gata kommer göras inom ramen för järnvägsombyggnaden.

Museijärnvägen Lennakattens station behöver flytta till Bergsbrunnaparken som en del i ombyggnaden av Uppsala C. Spåren mot Uppsala C kan läggas igen och vid Bergsbrunnaparken blir de parkytor.

Läs mer om Uppsala C
Läs mer om fyra spår Uppsala

14 september 2023