Kontakt

Har du frågor kring hur kommunen arbetar med utvecklingen av fyra spår Uppsala kontakta:

Michael Eriksson, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
E-post: michael.eriksson@uppsala.se

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer fyra spår Uppsala. Du kan även se hur du lämnar synpunkter kring den nya järnvägsdragningen vid kommande samråd och granskningar:
Fyra spår Uppsala på trafikverket.se

Uppdaterad: