Det gemensamma arbetet i Gottsundaområdet har gett resultat

Delar av Gottsunda och Valsätra har fram till i höstas klassats av polisen som ett särskilt utsatt område. Det området klassas nu i stället som ett riskområde, som är en lägre grad av utsatthet.

Kommunen och andra aktörer i området fortsätter att arbeta tillsammans för att få långsiktigt positiv utveckling. Det har bland annat satsats på barn och unga i skolan och på fritiden, ett förbättrat familjestöd, Utbildnings- och jobbcenter, brottsförebyggande insatser och ombyggnation av stadsdelen. 

Det är många som tillsammans med boende bidrar till utvecklingen av området.

– För ungefär ett år sedan startades föreningen Platssamverkan i Gottsunda/Valsätra. Föreningen består av de större fastighetsägarna i området samt kommunen. Tillsammans har vi genomfört trygghetsvandringar på både kvälls- och dagtid, vi har tagit fram en gemensam krisplan och under sommaren ser vi fram emot att ta emot cirka 60 feriearbetare i en satsning som vi kallar för Ung i Gottsunda, säger Therese Berg, fastighetschef på Uppsalahem.

– Återfika är en mötesplats som fokuserar på att stärka invånarna på olika sätt. Vi vill göra kommunen mer tillgänglig. Genom att sänka trösklar, visa, lyssna, hänvisa och involvera så skapar vi en känsla av gemenskap och trygghet. En annan viktig komponent i trygghetsarbete är att samarbeta brett med föreningar och andra aktörer, säger Nike Lundgren, projektledare på Återfika.

Läs mer om utvecklingen av området här.

7 mars 2024