Handlingsplan och planprogram

Uppsala kommun arbetar ständigt för att utveckla Gottsunda. Alla som bor i området, företag, föreningar och andra organisationer är viktiga krafter. Tillsammans gör vi Gottsunda till hjärtat i södra staden.

Gottsunda_barn.jpg

Arbetet med att utveckla stadsdelen omfattar många delar. Till exempel var och hur vi bygger, vad barnen ska göra på fritiden och att så många som möjligt kan försörja sig själva. Vi arbetar även med trygghet och säkerhet i området.

För att vi ska kunna utveckla Gottsunda i den riktningen behöver vi tänka långsiktigt och sätta upp tydliga mål. Kommunen har därför tagit fram ett planprogram och en handlingsplan. Vi har ett långsiktigt och nära samarbete med polisen och andra myndigheter.

Planprogrammet beskriver en omfattande stadsutveckling av området med tusentals nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg.

Läs mer om stadsutvecklingen i vårt planprogram

Handlingsplanen samlar kommunens organisation i ett gemensamt arbete med områdesutveckling. Vi samverkar med näringsliv, civilsamhälle, forskning och offentliga sektorn.

Handlingsplanen för Gottsunda Valsätra

Kommunen har även ett långsiktigt samarbete med polisen för att öka tryggheten och säkerheten. Det samarbetet heter Fokus Gottsunda.

Så arbetar vi med trygghet och säkerhet i området

Uppdaterad: