Planprogrammet är godkänt – kom och träffa oss!

Planprogrammet är godkänt och vi vill gärna träffa dig och prata om framtidens Gottsundaområde.

Planprogrammet är godkänt

Nu har kommunstyrelsen godkänt planprogrammet. Planprogrammet beskriver en omfattande stadsutveckling i området med minst 5 000 nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. Centrumområdet i Gottsunda ska utvecklas till en stadsnod för södra Uppsala - en levande och trivsam centrummiljö för såväl boende som besökare. Ett hjärta i södra Uppsala helt enkelt.

Läs mer om planprogrammet

Läs hela planprogrammet och alla handlingar på uppsala.se 

Kom och prata med oss om framtidens Gottsundaområde

Mycket är på gång i Gottsundaområdet nu. Kom till Gottsunda centrum så berättar vi mer. Vi bjuder dessutom på pizza och dryck till de som är först på plats. Vi ses!

Plats: Gottsunda Centrum, ingång ICA Kvantum

Datum och tid: 2 maj 11.00–15.00 och 7 maj 17.00–20.00

10 april 2019