Renoveringen av Valsätraparken är klar

Den omfattande renoveringen av Valsätraparken är nu färdig. Parken, som innehåller flera olika delområden, håller en hög funktionell standard. Bland annat har parken fått bättre belysning, vilket var ett önskemål som kom fram under medborgardialogerna inför renoveringen.

Valsätraparken ligger mellan flerbostadshusen i Gottsunda och villorna i Valsätra, och spelar en viktig roll som mötesplats för olika åldrar. I den renoverade parken finns nu

  • flera lekplatser för både mindre och större barn
  • planteringar
  • en fruktträdgård med plats för picknick
  • ett väderskydd
  • grillplats
  • en öppen gräspark med pulkabacke
  • flera gång- och cykelvägar.

Många har varit med och utvecklat parken

Renoveringen av parken har präglats av ett lokalt medskapande genom dialogarbete. Parken räknas som en stadsdelspark och ska hålla en hög funktionell standard, vilket bland annat kräver en god belysning. Parken ska också upplevas som tillgänglig och trygg för alla åldrar att umgås och vistas i. Inte minst för boende och barn som går i de närliggande för- och grundskolorna.

Kostnaderna för renoveringen av Valsätraparken under 2019–2020 uppgår till 10,5 miljoner kronor. Boverket och Uppsala kommun har stått för hälften var.

Se bilder och läs om Valsätraparken

29 april 2020