Upprustning av Valsätraparken

Valsätraparken är idag en välanvänd plats med ett stort grönområde, pulkabacke och lekplats. Parken runt lekplatsen är i stort behov av renovering och kommer att rustas upp under 2019.

Många har tyckt till om parkens utveckling

Under januari 2019 har vi arbetat med att samla in synpunkter från allmänheten, både på plats i parken och här på webbplatsen. Vi har även träffat olika intressegrupper och barn och personal på Spinnrockens- och Edda förskola. Utöver det har vi genomfört workshop med elevråd, lärare och rektor på Lilla Valsätraskolan samt träffat Skolfastigheter.

I tidslinjen nedan ser du hur vi arbetat med att förbereda för renoveringen och vad som kommer att hända fram till dess att Valsätraparken är färdig.

Klicka på bilden om du vill se den i större format.

Vanliga synpunkter

Några synpunkter vi fått in är att lekplatsen är sliten, att det är för många höga buskar, att belysningen kan förbättras och att det borde finnas lekutrustning för barn i flera åldrar än de i förskoleålder.

Fler synpunkter som vi fått in är:

 • Kullarna, de öppna ytorna och parkens gröna karaktär är viktiga och värda att bevara.
 • Bättre belysning i parken särskilt i pulkabackarna så att man kan åka när det är mörkt.
 • Lekplatsen är sliten och måste rustas upp.
 • Buskagen är förvuxna, dåligt skötta och otrygga på vissa ställen men också viktiga för exempelvis småfåglar.
 • Det är för mycket grusade ytor idag.
 • En plats i parken där man kan grilla.
 • Parken upplevs som otrygg vissa tider.
 • Mer blommande växter.
 • För få sittbänkar.
 • Fler lekutrustningar för fler åldrar och olika aktiviteter. 


Tack för alla bra synpunkter vi fått in! 

Planer för Valsätraparken

Vi har tagit tillvara många av de synpunkter och önskemål vi fått in under de dialoger vi haft om parkens utveckling. Några exempel på önskemål som blir verklighet är

 • en grillplats med picknickbord och flera fasta grillar
 • fler sittplatser med och utan tak
 • lekytor för barn i alla åldrar
 • mer blommande växter
 • bättre belysning.

Se en illustrationsplan av hur Valsätraparken kommer att utformas

Tidplan

Renoveringen av parken kommer att starta under hösten 2019 och den förväntas bli klar under våren 2020. 

Hitta till Valsätraparken

Bilderna nedan visar förberedelserna inför dialog på plats i Valsätraparken. Det var också möjligt att lämna förslag och idéer via webben mellan 8 januari och 15 februari.

Föregående Nästa
 1. 1
 2. 2
Uppdaterad: