Renoveringen av Valsätraparken är klar

Den omfattande renoveringen av Valsätraparken under 2019-2020 är färdig. Parken ligger mellan flerbostadshusen i Gottsunda och villorna i Valsätra, och spelar en viktig roll som mötesplats för alla åldrar i området.

Valsätraparken har flera olika delområden och har nu en hög funktionell standard. Bland annat har parken fått bättre belysning, vilket var ett av önskemålen under de medborgardialoger vi haft inför arbetet.

I den renoverade parken finns nu

  • flera lekplatser för både mindre och större barn
  • planteringar
  • en fruktträdgård med plats för picknick
  • ett väderskydd
  • grillplats
  • en öppen gräspark med pulkabacke
  • flera gång- och cykelvägar.

Behov av renovering

Valsätraparken från 1970-talet är en välbesökt park, men den har varit i stort behov av renovering. Den centrala delen av parken bestod av två skilda delar: en öppen gräspark med pulkabacke och plats för många besökare, och en lekplatsdel med ytor omringade av buskage. Ut från centrum av parken löpte stråk av gång- och cykelvägar.

Dialoger och medskapande

Renoveringen av parken har präglats av ett lokalt medskapande genom dialogarbete med medborgare i området. Dialogerna genomfördes i slutet av 2018 och början av 2019. Det är viktigt att en park upplevs som tillgänglig och trygg för alla åldrar att umgås och vistas i. Inte minst för boende och barn som går i de för- och grundskolor som finns i och nära området.

Synpunkter samlades in via workshops och gåturer, med bland annat intilliggande skola, förskolor och villaförening. Vi bjöd även in till en öppen dialog på plats i parken. Det fanns också information i parken med hänvisning till kommunens sociala medier där det gick att lämna synpunkter. Allt för att skapa lokal förankring. Vi har nu gjort verklighet av många av de synpunkter och önskemål vi fick in under dialogerna.

Film om hur vi arbetat med dialog i renoveringen av parken

Trädgård för allmänheten

Den renoverade stadsdelsparken har även blivit något av en trädgård för de som inte har en egen sådan. Buskar är valda utifrån prydnadsvärde med rik blomsättning och höstfärger. Det finns gott om ätbara frukter och bär för parkens besökare.

Buskar och träd är höjdmässigt valda för att ge fri utsikt vilket kopplar samman de två centrala delarna i parken. Samtidigt ökar det användarvänligheten och den upplevda tryggheten och säkerheten.

Kostnad

Kostnaderna för renoveringen av Valsätraparken under 2019–2020 var 10,5 miljoner kronor. Boverket och Uppsala kommun har stått för hälften av kostnaderna var.

Konst i Valsätraparken

Konstnären Klara Kristalova har fått i uppdrag av kommunen att skapa ett konstverk för Valsätraparken. Arbetet pågår just nu och kommer att monteras och invigas vintern 2020/2021. 
Om konstverket i Valsätraparken

Hitta till Valsätraparken

Bilderna i bildspelet nedan visar delar av den renoverade parken och barnens deltagande i de dialoger kommunen haft inför arbetet med parken.

1 av 3
Vind- och regnskydd i Valsätraparken.
Uppdaterad: