Sammanställning från dialog 3 december

Den 3 december förra året bjöd vi in boende i Gottsundaområdet till en dialog på Kulturpunkten. Runt 150 personer passade på att diskutera utvecklingen i området och träffa ansvariga politiker och tjänstepersoner. Stort tack till alla er som deltog!

Dialogen var utformad som ett öppet hus och i lokalen fanns fyra olika stationer där besökarna fick diskutera, lyssna och komma med synpunkter och perspektiv på framtidens Gottsundaområde.

Nu har vi samlat materialet från dialogen i en sammanställning som du kan ta del av nedan. 

Sammanställning

Sammanställning från dialog 3 december (PDF, 9 MB)

Bilagor

Bilaga 1 - bakgrund och tidplan
Bilaga 2 - Mina platser
Bilaga 3 - Lina Sandells park
Bilaga 4 - Samtalsytor
Bilaga 5 - Övriga synpunkter
Bilaga 6 - Utvärdering (PDF, 183 KB)

27 januari 2017