Vad har hänt i Gottsunda de tre senaste åren?

Se ett webbinarium som beskriver resultatet av Handlingsplan Gottsunda och Valsätra 2018-2020. I sändningen presenteras också den nya handlingsplanen som sträcker sig till 2030.

Under 2018-2020 har ett omfattande arbete skett inom ramen för Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra. Många olika insatser har genomförts där nya arbetssätt och samarbetsformer har utvecklats, bland annat för att öka tryggheten i området.

Vilka insatser har gjorts och vilken förflyttning har det lett till? Har handlingsplanens arbete gett någon skillnad i Gottsunda och Valsätra? Vilka lärdomar kan tas med i det fortsatta arbetet?

I frukostwebbinariet, som nu går att ta del av i efterhand, berättar kommunen om de senaste tre årens arbete i Gottsunda och Valsätra. Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, och verksamma i Gottsunda och Valsätra medverkar i seminariet.

Här kan du läsa mer om vad som har hänt i Gottsunda de tre senaste åren.

Här kan du läsa mer om den nya handlingsplanen för Gottsundaområdet 2021-2030.

29 juni 2021