Handlingsplan för Gottsundaområdet

Vi arbetar med långsiktig och hållbar utveckling av Gottsundaområdet. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans med andra aktörer och sträva mot gemensamma mål. Därför finns det en handlingsplan för Gottsundaområdet.

Arbetet med handlingsplanen ska bidra till att fler aktörer samverkar med varandra och samordnar sina insatser. Det ska även bidra till att vi tar tillvara på kunskap, erfarenheter och lärdomar.

Handlingsplanen har fyra temaområden: trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor, jobb och företagande och delaktighet.

Handlingsplanens mål

Mål 2025

  • Gottsunda finns inte på polisens lista över utsatta områden.
  • Stärka civilsamhället och ge bättre förutsättningar för föreningsverksamhet.

Mål 2030

  • Gottsunda, Valsätra och Bäcklösa är områden som lockar till inflyttning,
    besökare och etableringar.
  • Boende i Gottsundaområdet vill och kan bo kvar i området.
  • Barn och unga i Gottsundaområdet har goda uppväxtvillkor och hög framtidstro.

Uppföljning av handlingsplanen

Uppsala kommun har gjort en första uppföljningsrapport om hur arbetet med Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030 löper på. Den visar att gemensamma krafter och fokus på långsiktighet gör skillnad och att det finns fortsatta utmaningar.

Uppföljningen bidrar till insikter om vad som ger effekt och vad kommunen behöver fokusera ännu mer på. Nästa uppföljning sker 2024.

Läs uppföljningsrapporten här

Läs handlingsplanen

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030

Det har även funnits en handlingsplan för Gottsunda Valsätra för åren 2018-2020. Erfarenheter och lärdomar togs sedan vidare till Handlingsplan Gottsundaområdet 2021-2030.

Uppdaterad: