Tack för ditt engagemang!

Den 4 juni avslutades samrådstiden för förslaget till planprogram för Gottsundaområdet. Förslaget har engagerat många och vi har fått in cirka 200 yttranden.

Samrådet pågick 23 april-4 juni. Under perioden har vi haft 5 samrådsmöten och träffat över 1 000 personer engagerade i områdets utveckling. Dessutom har vi besökt och haft många samtal med olika föreningar.

Nu startar ett omfattande arbete med att sortera och gå igenom alla synpunkter och se över om, och i så fall på vilket sätt, de kommer att påverka förslaget till planprogram.

Läs planprogram för Gottsundaområdet och andra handlingar
Prenumerera på nyhetsbrev

7 juni 2018