Kungsängstorgs historia

Kungsängen

Hamnesplanaden - Dragarbrunnsgatan, Kungsängen i Uppsala 1901 - 1902. Bild från Upplandsmuseet, fotograf: Alfred Dahlgren. 

Ser du slottet? Framför det vita bostadshuset finns i dag Aktionskammaren och torget. Ser du de nyplanterade träden längs "torgets" norra sida? Är det samma träd som växer där i dag? 

Marknadsplats - Kungängstull

Kungsängstull och Strandbodgatan, Kungsängen, Uppsala 1901 - 1902. Bild från Upplandsmuseet, fotograf: Alfred Dahlgren. 

"Kungsängstull och Strandbodgatan. På Kungsängen omedelbart söder om Kungsängstull bedrevs kreaturshandel. Särskilda fållor var inrättade för detta ändamål. Längst till vänster ses gasklockan som togs i bruk 1901. Det var den fjärde sedan staden fick sitt gasverk 1860. Det lilla huset omdedelbart hitom gasklockan är Kungsängens tullstuga, uppförd 1762. Hundra år yngre är det stora vita bostadshuset som uppfördes av den legendariska akademikursorn Anders Bergholm. I bakgrunden på åsen ligger slottet." Ur Ola Ehn & Gunnar Elfström, Sekelskiftets Uppsala i Dahlgrens bilder. Natur och Kultur 1977.

Hästpremiering, Kobacken, Kungsängstull, Uppsala augusti 1940. Bild från Upplandsmuseet, fotograf: Paul Sandberg. 

Uppdaterad: