Nu går Uppsala kommun ut med försäljningen av ”busstomten”

Målet är att hitta en köpare som ska bygga förskola, skola, idrottshall, parkeringshus och kommersiella lokaler.

För att hitta rätt aktör som utvecklar området på bästa sätt går Uppsala kommun nu ut med en försäljning av marken. Det aktörer som är intresserade kommer att få presentera hur de kan förverkliga kommunens vision och leva upp till kraven på långsiktighet, rimliga hyror, och kvalitet från ett stadsbyggnadsperspektiv och barnperspektiv Efter avslutad försäljningsprocess upprättas ett markanvisningsavtal med den byggaktör som kommunen väljer att arbeta vidare med. Därefter fortsätter arbetet med detaljplanen inför granskningsskedet. Försäljningen av marken beräknas ta omkring sex månader med start i februari.  

Under hösten 2021 påbörjades rivningen på området, ett arbete som beräknas vara färdigt våren 2022. Navet och Busstornet är kulturhistoriska byggnader som föreslås bevaras. Samma gäller för Köttinspektionen, som inte ingår i försäljningen.  

Detaljplanen för området beräknas bli antagen i slutet av 2022, och vinna laga kraft första kvartalet 2023 om den inte överklagas. Byggstart beräknas till slutet av 2023. Grundskolan och förskolan planeras kunna invigas till höstterminen 2026. 

Så här ser förslaget ut (uppsala.se)
Pressmeddelande (uppsala.se)

16 februari 2022