Arbeten med gator och torg

Ett typiskt vårtecken i Östra Sala backe är att det kommer igång nya anläggningsarbeten för allmän platsmark.

Den här våren startar vi markarbeten kring kvarteren Snöklockan och Rosenmalvan vilket innebär att vi färdigställer Magnoliagatan och delar av Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan. Extra spännande är att det nu är dags att färdigställa större delen av Anders Diös Torg, det nya torget som kommer ligga mellan Snickarplan och Årsta torg.

I vår startar vi även arbetena med etapp tre som ligger längst i norr, mellan Vaksalagatan och Alrunegatan. Här ska vi lägga grunden för kommande husbyggnationer. Inom etappen ska vi bygga

  • infrastruktur med vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele och fiber
  • ett nytt gatunät
  • en gång- och cykelbana på östra sidan Fyrislundsgatan mot Vaksala prästgårdsgärde.
  • en plankorsning i Vaksalagatan till Gränby centrum.

Plankorsningen innebär att vi kommer att göra ett övergångsställe i samma nivå som gatan. Idag måste du gå en omväg genom en tunnel för att komma över Vaksalagatan till Gränby centrum.

De pågående markarbetena i Svartrotsgatan söder om Årsta torg och längst söder ut i etapp två mot Verkmästargatan färdigställs nu i vår.

Bild: Visionsbild över Anders Diös torg med uteserveringar på torget.

Se en karta med de olika etapperna i Östra Sala backe

Anders_Diös_torg_low.JPG

2 februari 2023