Detaljplanen för Årsta torg har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 28 juni 2018 att anta förslag till detaljplan för Årsta torg.

Detaljplanen för Årsta torg vann laga kraft 8 oktober 2018.

Läs handlingarna 

19 oktober 2018